ED

این نوع پوشش دهی حاصل اختلاف پتانسیل بین بستر حاوی پوشش و قطعه رنگ شونده است. از فواید آن یکنواختی قابل کنترل و اعمال پوشش در نقاط دور از دسترس است.

اطلاعات بیشتر

آماده سازی شیمیایی

فرآیند آماده سازی شیمیایی قطعات از حساسیت ویژه ای برخوردار است، چرا که خواص مکانیکی پوشش نهایی ارتباط بسیار نزدیکی با کیفیت سطح قطعه کار دارد.

اطلاعات بیشتر

رنگ آمیزی

رنگ آمیزی به دو روش مایع و پودری انجام می پذیرد و گزینه بعدی که خود در دسته پوشش های رسوبی می باشد فرآیند حفاظت کاتدی می باشد.

اطلاعات بیشتر

رنگ آمیزی مایع

از مزیت های رنگ مایع امکان اعمال آن بر سطوح متفاوت از جمله مواد فلزی و غیر فلزی است و ایجاد سطح زیبا و امکان اجرای آسان تر نسبت به رنگ پودری می باشد.

اطلاعات بیشتر

رنگ پوردی

سیستم رنگ پودری هنوز جزء سیستم های نوین رنگ آمیزی می باشد. دو مزیت اصلی این سیستم عدم نیاز به اپراتور ماهر رنگ آمیزی و قابلیت بازیافت رنگ مازاد می باشد.

اطلاعات بیشتر

کابین رنگ تعمیرگاهی

کابین رنگ تعمیرگاهی از دسته کابین های فیلتر خشک می باشد، ولی به دلیل نیاز رو به رشد و بازار پر رونقی که برای این محصول پیش بینی می شود، بصورت جداگانه معرفی می گردد.

اطلاعات بیشتر

کانوایر

کانوایرها مانند رگ های انتقال خون در بدن، قطعات را به قسمت های مختلف در فرآیند تولید هدایت می کند و عملکرد صحیح و بهینه آنها بسیار مهم است.

اطلاعات بیشتر

سیستم های بلاست

از مزیت های رنگ مایع امکان اعمال آن بر سطوح متفاوت از جمله مواد فلزی و غیر فلزی است و ایجاد سطح زیبا و امکان اجرای آسان تر نسبت به رنگ پودری می باشد.

اطلاعات بیشتر

کوره ها

کوره ها در آماده سازی و پوشش دهی، به منظور تسهیل، تکمیل و تثبیت فرآیند مورد استفاده قرار می گیرند، بنا به نوع فرآیند ممکن است از کوره بعنوان تسریع کننده استفاده شود.

اطلاعات بیشتر