[gap height=”100px”] [ux_banner height=”300px” video_visibility=”visible”] [text_box width=”75″ position_x=”50″ position_y=”75″]

رنگ آمیزی مایع

یکی از عمده مزیت های رنگ مایع امکان اعمال آن بر سطوح متفاوت از جمله مواد فلزی و غیر فلزی است و از دیگر نقاط قوت آن سطح زیبا و امکان اجرای آسان تر نسبت به رنگ پودری می باشد.

[/text_box] [/ux_banner] [row] [col span__sm=”12″] [gap]

از تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز در رنگ آمیزی مایع می توان به کابین اعمال رنگ و تجهیزات پاشش رنگ اشاره کرد که “مشاوران خط رنگ بستیر غرب (بستیرکو)” در هر دو مورد می تواند گزینه های متناسب با نیاز مشتری ارائه نماید.

[gap] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″]

در این میان رنگ آمیزی قطعات غیر فلزی از حساسیت های بیشتری برخوردار است که با لحاظ کردن آنها می توان به کیفیت مطلوبی دست پیدا کرد.

کابین های رنگ آمیزی از نظر نحوه جمع آوری غبار رنگ به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

  • کابین فیلتر خشک
  • کابین آبشار

البته هر یک از این سیستم ها نیز به نوبه خود دارای تقسیم بندی های کوچک تری می باشد. مثلا در صورت وجود سیستم دمش هوای تمیز، جهت پروفیل هوا تعیین کننده خواهد بود، و این که مکش داخل کابین از سطح عمودی انجام می گیرد یا سطح افقی، مهم و تاثیر گذار خواهد بود.

[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”843″ depth=”3″] [/col] [/row] [row] [col span__sm=”12″] [title style=”bold-center” text=”کابین فیلتر خشک”]

کابین فیلتر خشک بیشتر برای مجموعه هایی که دارای تولید خاصی هستند کاربرد دارد. این تولیدات خاص می توانند قطعات با احجام بسیار بزرگ مانند قطعات فلزی پل های بزرگ، کشتی و شناورها، ماشین های بزرگ راهسازی و… می باشد، و یا قطعاتی کوچک مانند قاب تلفن همراه، دستگیره درب خودرو و… را در بر گیرند، و حتی قطعات دیگری مانند پمپ آب و… باشد.

در این روش ذرات اضافه پاشش شده که به قطعه کار اثابت نکرده اند توسط فیلترهای مخصوصی که دارای دسته بندی های متفاوتی هستند از هوا جدا می شوند. این فیلترها عمر مفیدی دارند و سادگی تعویض آنها جزء مزایای این روش می باشد. “مشاوران خط رنگ بستیر غرب (بستیرکو)” از روش های خلاقانه در اجرای پروژه خود سود می برد و در این راه کابین های متحرک برای برخی مجموعه های صنعتی نقشی کلیدی دارند که با اجرای آنها تعادل مطلوبی میان رفع نیاز مشتری، قیمت تمام شده و کیفیت ایجاد می شود.

[gap] [/col] [col span__sm=”12″] [title style=”bold-center” text=”کابین آبشار”]

کابین آبشار دارای سیستم چرخه مداوم آب است که ضمن بالا بردن رطوبت نسبی اتمسفر اتاقک رنگ آمیزی، به جای فیلتر عمل کرده و در مناطقی با ایجاد جریان آشفته و ممزوج نمودن آب و هوای آلوده به ذرات رنگ مازاد، موجب جداسازی هوا از رنگ شده و ذرات رنگ در آب به صورت سوسپانسیون ماندگار می شوند و هوا با درصد آلودگی کمتری به خارج از کابین منتقل می شود.

یکی از معضلات رنگ آمیزی در کابین های آبشار، جدا سازی رنگ محلول شده در آب است که در صورت عدم یا نقص در اجرا، ضمن ایجاد آلودگی شدید در کابین آبشار، موجب انسداد جریان آب می گردد که در کابین های آبشار حکم شریان حیات را دارد. “مشاوران خط رنگ بستیر غرب (بستیرکو)” از دو روش مکانیکی و شیمیایی و در پروژه هایی با ابعاد بزرگتر از ترکیبی از این دو روش برای مهار این معضل استفاده می کند و در این راه از دانش و تجربه شرکت های پیشرو خارجی که همکاری نزدیکی با آنها دارد استفاده می کند.

[gap] [/col] [col span=”2″ span__sm=”12″] [/col] [col span=”8″ span__sm=”12″] [ux_slider bullets=”false”] [ux_image id=”861″] [ux_image id=”845″] [ux_image id=”846″] [ux_image id=”859″] [ux_image id=”847″] [ux_image id=”853″] [ux_image id=”854″] [ux_image id=”855″] [ux_image id=”857″] [ux_image id=”844″] [ux_image id=”848″] [ux_image id=”849″] [ux_image id=”850″] [ux_image id=”851″] [ux_image id=”852″] [ux_image id=”856″] [ux_image id=”858″] [ux_image id=”860″] [/ux_slider] [/col] [col span=”2″ span__sm=”12″] [/col] [/row] [gap height=”100px”]