با توجه به اهمیت روز افزون انرژی و مباحث داغ زیست محیطی، واحد تولید هوای گرم، قلب کوره محسوب می شود و دیواره ها در حفاظت از انرژی و جلوگیری از اتلاف آن اهمیت بسزایی دارند.

نحوه ورود و خروج قطعه به کوره یکی از راه های دسته بندی کوره ها است. در صورتی که قطعات بوسیله گاری و در دسته های چندتایی وارد کوره شده و پس از اتمام فرآیند از آن خارج شوند کوره کمدی یا صندوقی و در صورتی که قطعات بوسیله کانوایر و بصورت پیوسته وارد کوره شده و پس از طی مسافتی که زمان تکمیل فرآیند را تضمین می کند از کوره خارج شود، کوره پیوسته یا تونلی نامیده می شود که مدخل ورود و خروج قطعه می تواند روی یک دیواره و یا دیواره های متفاوت باشد. در این نوع کوره ها به جهت وجود شکاف ورودی و خروجی، از جریان هوا برای کاهش اتلاف انرژی استفاده می شود که اصطلاحا پرده هوا نامیده می شود.